See more...

Regulatorní výkaznictví. Nejlepší a nejpoužívanější systém v ČR

Zabýváme se výkaznictvím a regulatorním reportingem téměř od počátku své existence. V této oblasti, díky dlouholetým zkušenostem a úzké spolupráci s ČNB, zaujímáme na domácím trhu dominantní postavení. Kromě široké škály produktů nabízíme také služby zahrnující poradenství a automatický update při změně metodiky a pravidel ČNB, Úvěrových registrů, Fondu pojištěných vkladů, Ministerstva financí a mezinárodních standardů IFRS.

1

my|BI STAR/SDI

je produkt pro řešení problematiky výkaznictví finančních institucí, který plně splňuje požadavky povinného výkaznictví České národní banky založené na standardu EDIFACT. STAR slouží především k práci s daty jednotlivých výkazů, která mohou být automaticky importována z modulu SDI nebo obdobného systému nebo zadána manuálně. Modul STAR umožňuje zejména definici kostry výkazu (šablony), naplnění výkazu ručně nebo daty z bankovního systému, kompletní provedení jedno a více výkazových kontrol dle metodiky ČNB, zpracování a kontroly duplicit u dynamických výkazů, odeslání výkazů a zpráv do ČNB, přijímání zpráv z ČNB a jejich přiřazování k příslušným výkazům, správu korespondence s ČNB včetně archivace, prohlížení a export metodiky ČNB pomocí integrované prohlížečky metodiky MET-View.

2

my|BI CAD

Produkt Capital Adeqacy (CAD) slouží pro výpočet hodnot požadovaných pro vyplnění výkazu Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky podle metodiky BASEL II. Nad datovou základnou provádí modul CAD přecenění pokladových nástrojů, výpočet kapitálového požadavku na denní, týdenní, dekádní či měsíční bázi a finální vyplnění kostry výkazu.

3

my|BI BLUE

umožňuje kompletní práci s aplikací Centrálního registru úvěrů ČNB, a to jak z hlediska povinného výkaznictví ČNB, tak i provádění on-line dotazů do tohoto registru. Jeho úkolem je z datové základny vyhotovit vstupní soubory ve formátu XML pro aplikaci CRÚ ČNB a následně zpracovat výstupní data z aplikace CRÚ ČNB.

4

my|BI TAURUS

je produkt pro efektivní řešení legislativního požadavku ČNB MiFID. Zároveň umožňuje zhodnocení stávajícího firemního obchodního systému prostřednictvím rozšíření funkcionality o výkaznictví vůči ČNB. TAURUS prostřednictvím standardizovaného rozhraní získává data z jakéhokoliv obchodního systému pro obchodování s cennými papíry. Získaná data zpracuje dle metodiky hlášení obchodu kapitálových trhů MKT 20071101 vydanou ČNB včetně aktualizací a následně prostřednictvím služeb aplikace SDNS, provozované na straně ČNB, data ve formě výkazu odešle.

5

my|BI PERSEUS

slouží k zajištění zasílání údajů pro výplatu klientů pojištěných vkladů v zákonném termínu a komunikaci se systémem Povynal provozovaným na FPV. Zajiťuje především založení databáze, kontrolu, zaslání a příjem dat od vyplácené banky, evidenci reklamací a různé formy pohledů na data ve formě formulářů včetně tiskových sestav.

Regulatorní výkaznictví

Regulatorní
výkaznictví

Nejlepší a nejpoužívanější
systém v ČR

Zjistit více
Omnikanálové řešení

Omnikanálové
řešení

Celosvětově oceněné
řešení

Zjistit více
Platby a transakce

Platby
a transakce

Robustní integrované
řešení

Zjistit více

Stále hledáme nové tváře! Přidejte se k nám

Rychlá navigace.

STUDIO SYNAPSE - kreativní grafické studio Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE