See more...

Platby a transakce. Robustní integrované řešení

Oblastí transakcí se zabýváme od samého počátku existence společnosti BSC. Nabízíme řadu produktů a sofistikovaná rozhraní pro bankovní systémy. Máme bohaté zkušenosti s platformou iSeries, nabízíme nejen produkty, ale i zákaznický vývoj na platformě iSeries.

1

my|BOS Cards

Produkt pro správu platebních karet (Cards) představuje sofistikovaný interface mezi bankovními systémy a poskytovatelem platebních karet. Produkt může být implementován jako plně nezávislý a samostatný, tedy data je možno spravovat přes interaktivní funkčnost systému, nebo jsou vybudována rozhraní na jiné systémy, které jsou pro tuto správu primární. Např. klienti přímého bankovnictví si karty ke svým účtů obsluhují v těchto systémech (žádosti o karty, aktivace karet, nastavování limitů, blokace karet aj.), a jen některé servisní služby jsou vykonávány pracovníky banky (blokace karty z důvodu exekuce na účtu, apod.). Produkt pokrývá celý cyklus karetního businessu – podpora vydávání karet, příjem a zpracování autorizačních dotazů (zahrnuje tedy jak technologicky, tak funkčně H2H řešení), příjem a zaúčtování karetních transakcí. Samozřejmostí je management doplňkových služeb, správa a generování poplatků jak za transakce, tak za vedení karet, za události – změna limitů, vyhledání a monitorování online autorizačních dotazů (podezřelých či rizikových plateb), generování výpisů, extraktů pro DWH, odesílání SMS o autorizačních dotazech atd.

2

my|BOS IPS

Integrovaný platební systém (IPS) je produkt pro podporu bezhotovostních úhrad v rámci platebního styku, který integruje více platebních schémat. Aktuálně se jedná o všechny formy plateb v rámci lokálního platebního styku v ČR a Slovenska, SEPA Credit Transfers (SCT) – komplexní podpora SEPA úhrad, SEPA Direct Debit (SDD) - inkasní formy placení. Dalším krokem pak bude komplexní pokrytí podpory SWIFT MT* plateb. IPS poskytuje rozhraní pro externí systémy, která umožňují vstup plateb i definic produktů (trvalé příkazy, nastavení povolení k inkasu aj.) Zpracování je možné on-line a bezobslužně, nebo naopak s intervencí obsluhy (autorizace plateb, verifikace nastavení produktů).

3

my|BOS Fees

Produkt pro správu poplatků řeší problematiku tvorby a správy různých struktur poplatků, odpouštění a vracení poplatků, balíčkování apod. Poplatky jsou generovány na základě událostí z různých systémů a následně jsou zasílány do aplikací, které umožňují účtovat jak paušální poplatky (např. za vedení účtu), tak i za transakce (např. za příchozí clearingovou platbu) a účetní položky (např. za účetní zápis příchozí clearingové platby).

4

my|BOS Interfaces

Představuje sofistikované rozhraní mezi systémy přímého bankovnictví a bankovním systémem. Podstatou tohoto rozhraní je zabezpečení vstupů do bankovního systému či souvisejících modulů (např. vstup plateb) a na on-line bázi aktivní rozpoznání změn a událostí v bankovním systému a předání informace do externích systémů (např. on-line informace o změně zůstatku na účtu). Produkt mimo jiné umožňuje obsluhu účtů (zakládání, uzavírání účtů a tedy propagace těchto událostí do externích systémů), distribuce sazeb a číselníků, příjem a zpracování platebních příkazů (plně automatizovaně či s intervencí obsluhy), inkasních příkazů, termínovaných vkladů, trvalých platebních příkazů apod. Dále aktivně informuje externí systémy o změnách balancí účtů, o účetních blokacích, o zaúčtovaných transakcích, o odmítnutých platbách, o změnách termínovaných vkladů, úvěrů apod.

Regulatorní výkaznictví

Regulatorní
výkaznictví

Nejlepší a nejpoužívanější
systém v ČR

Zjistit více
Omnikanálové řešení

Omnikanálové
řešení

Celosvětově oceněné
řešení

Zjistit více
Platby a transakce

Platby
a transakce

Robustní integrované
řešení

Zjistit více

Stále hledáme nové tváře! Přidejte se k nám

Rychlá navigace.

STUDIO SYNAPSE - kreativní grafické studio Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE