See more...

Omnikanálové řešení. Celosvětově oceněné řešení

Nová generace my|GEMINI Omnichannel Platform je výsledkem dvou desetiletí spolupráce s bankami na evropských a asijských trzích. Použitím nejnovějších technologických standardů, hlubokou znalostí finančních produktů a služeb a také důrazem na maximální uživatelskou přívětivost jsme vytvořili inovativní řešení, které splňuje náročné požadavky moderních bank.

my|GEMINI aplikace.

1

my|GEMINI Internet

je webová front-end aplikace pro retailové i korporátní klienty banky. Aplikaci mohou používat na svých počítačích, mobilních zařízeních či samoobslužných kioscích. Aplikace může být samostatná či jako součást portálového řešení banky. Jednotlivé části aplikace my|GEMINI Internet lze ve formě widgetů jednoduše integrovat do stávajícího portálového řešení banky. Prostřednictvím této aplikace lze nabízet, zakládat a spravovat bankovní produkty a zároveň realizovat širokou škálu bankovních transakcí a operací.

2

my|GEMINI Mobile

je front-end aplikace pro převážně retailové klienty banky ve formě nativní aplikace pro mobilní zařízení na platformách iOS, Android, Windows a Blackberry. my|GEMINI Mobile využívá všechny schopnosti a specifika moderních mobilních zařízení jako např. GPS, BTS, motion sensory a další. Zaměřuje se na maximální jednoduchost ovládání a použitelnosti vzhledem ke specifikám mobilních zařízení. Prostřednictvím této aplikace lze nabízet, zakládat a spravovat bankovní produkty a zároveň realizovat bankovní transakce a operace.

3

my|GEMINI Branch/CC

je webová front-end aplikace pro zaměstnance a partnery banky. Aplikaci mohou používat na svých počítačích případně mobilních zařízeních. Aplikace může být jako samostatná aplikace či součást pobočkového řešení anebo řešení pro kontaktní centra banky. Prostřednictvím této aplikace lze nabízet, zakládat a spravovat bankovní produkty a zároveň realizovat širokou škálu bankovních transakcí a operací. Aplikace dále umožňuje vyhledávání, zakládání a správu klientů, zaměstnanců či partnerů banky, práci s klienty a jménem klienta (on-behalf of client), integraci s telefonií či aplikací pro kontaktní centra, nastavovat přístupová oprávnění, role, limity, spravovat číselníky a celkové nastavení systému.

4

my|GEMINI ATM

je nativní front-end aplikace pro retailové i korporátní klienty banky. Klienti mohou aplikaci používat na bankomatech. Zaměřuje se na maximální jednoduchost ovládání a použitelnosti vzhledem ke specifikám bankomatů. Prostřednictvím této aplikace lze nabízet, zakládat a spravovat omezený rozsah bankovních produktů a realizovat omezený rozsah bankovních transakcí a operací.

5

my|GEMINI Remote

je front-end aplikace určená pro korporátní klienty banky umožňující off-line práci s bankovními produkty, realizaci a odesílání bankovních transakcí a operací po připojení do banky. Aplikace je optimalizována pro vysoké objemy transakcí, má integrovanou certifikační autoritu včetně dalších bezpečnostích prvků a lze ji snadno vzdáleně instalovat a aktualizovat. Prostřednictvím my|GEMINI Remote je možné obsluhovat více společností v různých bankách a efektivně archivovat historická bankovní data v lokální databázi. Široká podpora importních formátů umožňuje efektivní integraci s ERP a účetními systémy.

my|GEMINI produkty.

1

my|GEMINI Multichannel

(MCH) je základním stavebním kamenem my|GEMINI Omnichannel Platform. Poskytuje širokou škálu služeb pro všechny distribuční a komunikační kanály. MCH se zaměřuje na poskytování služeb spojených se správou žádostí, zakládáním a správou bankovních produktů a služeb, umožňuje realizovat širokou škálu bankovních transakcí a operací, to vše prostřednictvím různých kanálů a aplikací. Poskytuje obchodní logiku pro zajištění realizace služeb i databázi pro ukládání potřebných dat. Zároveň poskytuje transparentní rozhraní pro napojení různých kanálů, front-end aplikací i systémů třetích stran.

2

my|GEMINI Authorization Authentication Server

(GAAS) poskytuje bezpečnostní služby ostatním částem my|GEMINI Omnichannel Platform. GAAS zajišťuje bezpečnostní služby v oblastech single sign-on, single sign-off pomocí OpenID Connect, ověření uživatele pro klientské aplikace s využitím OAuth 2.0, certifikace transakcí, PKI (registrační a certifikační autorita), šifrování, digitálního podpisu, ověření podpisu a služeb secure token. V rámci ověřování uživatelů nabízí několik typů autentizace pomocí různých bezpečnostních metod a včetně dvoufaktorové autentizace (SMS tokenu OTP tokenů - synchronní, asynchronní, založené na čase, OATH), Challenge Response, PKI certifikáty. Zároveň poskytuje certifikační autority pro zajištění realizace transakcí s použitím přednastavených metod zabezpečení od základních jednorázových hesel přes MAC a digitální certifikáty.

3

my|GEMINI Personal Finance Manager

(PFM) je nástroj pro správu osobních financí, který umožňuje klientům banky zvýšit povědomí o jejich finančních tocích a jejich celkovém jmění. Klienti mají přehled o struktuře příjmů a výdajů, mohou plánovat cash flow, stanovit a kontrolovat plnění osobních spořících nebo umořovacích cílů či rozpočtů, mají přehled o celkovém jmění včetně jeho vývoje v čase. Zároveň poskytuje cenné informace bankovním zaměstnancům a partnerům o chování klientů, jejich plánech a celkových aktivech a závazcích.

4

my|GEMINI Value Proposition Engine

(VPE) je jednoduchý nástroj pro segmentaci klientů včetně řízení distribuce informací a nabídek klientům. VPE vyhodnocuje poskytnutá data a na základě nastavených pravidel segmentace a řízení obchodních a informačních kampaní rozhoduje o způsobu (kde), délce (jak dlouho) a četnosti (kolikrát) zobrazení konktrétních infomací či nabídek klientům banky.

5

my|GEMINI Notification Centre

(NC) je nástroj pro správu a distribuci zpráv klientům. NC nabízí rozhraní pro příjem zpráv nejen z my|GEMINI Omnichannel Platform, ale i dalších externích systémů, umožňuje registraci klientských objednávek na jednorázové či opakované zprávy, poskytuje rozhraní pro tvorbu a správu šablon zpráv a zajišťuje odesílání zpráv klientům včetně nastavení pravidel pro jejich zasílání.

Regulatorní výkaznictví

Regulatorní
výkaznictví

Nejlepší a nejpoužívanější
systém v ČR

Zjistit více
Omnikanálové řešení

Omnikanálové
řešení

Celosvětově oceněné
řešení

Zjistit více
Platby a transakce

Platby
a transakce

Robustní integrované
řešení

Zjistit více

Stále hledáme nové tváře! Přidejte se k nám

Rychlá navigace.

STUDIO SYNAPSE - kreativní grafické studio Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE